Print

Opsigelse af medlemskab og dermed udmeldelse af Dansk Vandrelaug

Ønsker du at udmelde dig af Dansk Vandrelaug, og dermed opsige dit medlemskab af foreningen, kan du meddele os dette via mail (dvl@dvl.dk) eller telefon (3312 1165). Hvis det er muligt, vil vi gerne have oplyst årsagen til din udmeldelse.
Udmeldelsen kan ske når som helst ved henvendelse til sekretariatet.

Har du tilmeldt kontingentopkrævningen til betalingsservice, skal du sørge for at stoppe fremtidige betalinger til Dansk Vandrelaug.
Hel eller delvis tilbagebetaling af årskontingentet ved udmeldelse kan ikke finde sted.

Har du modtaget en kontingentopkrævning?
Modtager du en kontingentopkrævning fra os, og ønsker du ikke at fortsætte medlemskabet, beder vi dig meddele os dette snarest muligt. Den fremsendte opkrævning skal dermed ikke betales.

Har du modtaget en betalingspåmindelse?
Til orientering udsender vi også en betalingspåmindelse, og vælger du ikke at betale denne, vil du automatisk blive meldt ud af Dansk Vandrelaug. Du vil herefter ikke længere modtage medlemsbladet VandreLiv.

Du er altid meget velkommen som medlem igen.